Cele międzynarodowego ruchu Mężczyzn św. Józefa

Pomoc mężczyznom katolikom aby otwierali się coraz bardziej na Ducha Świętego przez głębsze oddanie swojego życia Jezusowi jako Panu i przez udzielanie Ducha Świętego jedni drugim przez swoją miłość, służbę i dzielenie się dobrą nowiną o zbawieniu,
Zapewnienie warunków sprzyjających wzrostowi w świętości
Comiesięczne spotkanie mężczyzn (2 h każde)
Coroczna męska konferencja (6 h) i
Coroczne męskie rekolekcje (42 h) = 72 h w roku