Kim są Mężczyźni Świętego Józefa?

W dzisiejszych czasach istnieje mnóstwo przeciwności dla wiary,
ale mężczyzna św. Józefa  jest mężczyzną, który szuka Boga
w swoim życiu:  „Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie,
albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca.” (Jr 29, 13).
Nasz Pan, Jezus, przyszedł aby pokazać nam miłość Boga
i abyśmy odkryli naszą rolę jako mężczyzn, którzy raczej służą
innym, niż szukają własnej władzy i przywilejów (por. Łk 22, 25)
Ale to wezwanie nie jest brzemieniem, które mamy dźwigać
sami. Raczej jest to mężczyzna, który otrzymuje wsparcie towarzyszy,
którzy „zachęcają się wzajemnie i budują jedni drugich” (1 Tes 5, 11)
i trwają w Bożej mocy (J 15).
W rezultacie mężczyzna świętego Józefa jest wypełniony
odkrywaniem i życiem pełnym radości z Bożego planu dla
jego życia (por. Kol 1, 9-12).

Krótko mówiąc, święty Józef był najbliższym Jezusowi mężczyzną,
a więc jak święty Józef , staramy się być mężczyznami oddanymi
Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.

Mężczyzna świętego Józefa trwa w chrześcijańskich ideałach,
cechach i obietnicach aby być wiernym swojemu powołaniu.