Międzynarodowy ruch Mężczyzn św. Józefa zachęca mężczyzn katolików do wzrostu w świętości

Międzynarodowy ruch Mężczyzn św. Józefa zachęca mężczyzn katolików do wzrostu w świętości w następujący sposób:
Codzienna modlitwa osobista,
Trwanie w miłości Boga Ojca,
Osobista znajomość oraz miłość do Jezusa Chrystusa oraz oddanie się Jemu jako Panu,
Doświadczanie obecności oraz mocy Ducha Świętego i otwartość na wszystkie Jego dary,
Częste przyjmowanie sakramentów Eucharystii oraz Pojednania,
Studiowanie i codzienne czytanie Słowa Boga
Głęboka miłość i lojalność do Kościoła Katolickiego, papieża, biskupów w jedności z tymi, którzy służą i prowadzą w sprawach wiary i moralności,
Wrażliwość na potrzeby Kościoła i gotowość do ich zaspokajania poprzez uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy.